625 72 200 dag@nordiske.no

HDG M150-240 kW

HDG M150-240 har banebrytende teknologi tilgjengelig i et lavere effektområde.

Kvalitet i en kompakt kjele.

Mer informasjon

Med den nye HDG M150-240 flis- og pelletskjelen gjør HDG nyskapende og banebrytende teknologi tilgjengelig for første gang i effektområdet fra 150 til 240 kW, og setter nye standarder for effektivitet, pålitelighet og bekvemmelighet. Høydepunkter er det fullt integrerte finstøvfilteret, den automatiske og komplette rengjøringen inkludert den unike fjerningen av nedre ristaske samt forbrenningskammergeometrien utviklet sammen med Fraunhofer Institute for effektiviteter på opptil 94 prosent!

Kort sagt: HDG M150-240 bringer den velprøvde banebrytende teknologien til den kraftigere HDG M300-400 inn i middels effektområdet for første gang.