625 72 200 dag@nordiske.no

Kom inn i varmen

Vi tilbyr fyringsanlegg fra vår tyske leverandør HDG Bavaria, komfortabel fyring med flis, ved eller pellets. Over 200 anlegg i Norge!

Les merBrosjyre Biokjeler

Flisfyring

Fyring med flis har i de senere år blitt et særdeles gunstig alternativ for fyring. Nyutviklede tekniske løsninger har for mange gjort flisfyring til førstevalg ved etablering eller oppgradering av sentralfyrte anlegg

Vedkjeler

Vedkjeler fra HDG Bavaria kjennetegnes med høy ytelse og brukervennlighet. Store ileggsvolum og styrt forbrenning er viktige argument i valg av kjele.

pile of woods

Pellets

Foruten HDG sine spesialkjeler for pellets, kan alle fliskjeler også benytte pellets og briketter som brensel. Dette gir beste fleksibilitet for fremtidig pris og tilgjengelighet

HDG Compact

HDG Compact serien er gjennomprøvde, robuste og oppdaterte fliskjeler med den nyeste teknikk innenfor biomassefyring. HDG Compact kan med kjeleytelser fra 40-95 kW dekke de fleste kunders behov. Og med de nye Vario inmatesystemet er dette et sikkert valg.

Våre leverandører

Vi tilbyr tradisjonelle industriovner og varmebehandlingsløsninger av egen produksjon, skreddersydd etter kundeønske eller med basis i standardløsninger fra faste underleverandører.