625 72 200 dag@nordiske.no

Isoplus

 Isoplus er en ledende leverandør av pre-isolerte rørsystemer for fjernvarme og fjernkjøling. Vår innovative tilnærming og den beste servicen i bransjen er nøkkelen til effektive løsninger.

Mer informasjon

Isoplus leverer pre-isolerte rørsystemer til alle typer løsninger med fjernvarme innen varmeoverføring, distribusjon, solvarme og nærvarme.

Riktig valg av rørsystem for fjernvarme sikrer den mest energieffektive driften og optimal forsyningssikkerhet for forbrukeren. Valg av rørsystem avhenger av en lang rekke ulike faktorer. Oppvarmingsprisen, ledningens lengde, varmetetthet og kapasitet går typisk hånd i hånd med valg av rørtype og dimensjon.

isoplus’ produktspekter inkluderer alle komponentene som trengs for å levere komplette preisolerte rørsystemer for fjernvarme. Et stort lager og et bredt produktspekter sikrer at vi er i stand til å sette sammen optimale og konkurransedyktige løsninger for både store og små oppgaver.

Når det gjelder fjernvarme har isoplus mange års erfaring med valg av rør, materialer og komponenter til fjernvarmeledninger, og vi kan hjelpe deg med å velge riktig løsning for ditt prosjekt.