625 72 200 dag@nordiske.no

Om oss

Nordiske Industriovner A/S har vært i ovnsbyggerbransjen siden tidlig på 20 tallet,  fra 1969 under navnet Nordiske Industriovner og med verksted, kontor og lager på Stange siden 1974.

Nordiske Industriovner har siden 2004 forhandlet HDG Bavaria’s kjeler og automatiske fyringsanlegg i Norge. HDG Bavarias biobrenselanleggprogram omfatter kjeler og matesystemer samt systemkomponenter for lagring og distribusjon av varme fra skogsflis, ved eller pellets. 

Nordiske Industriovner har på den korte tiden blitt en betydelig aktør i markedet for gårdsvarmeanlegg og mindre nær og fjærnvarme anlegg. Leveringsprogrammet omfatter kjelestørrelser fra 30 kW – 400 kW.

 

Hva tilbyr vi?

Vi tilbyr tradisjonelle industriovner og varmebehandlingsløsninger av egen produksjon, skreddersydd etter kundeønske eller med basis i standardløsninger fra faste underleverandører. Dette omfatter et vidt spekter av teknisk varmebehandling, herding, anløpning, digel smelteovner for Magnesium, Cadmium, Aluminium og andre typer spesialovner i temperaturområde 50 til 1200 grader C.

vårt fokus

Vi legger stor vekt på å være en aktiv partner i prosjekteringen ved å bistå våre kunder med tegning og beregning av alle deler av anlegget samt bistå i søknadsprosessen for byggetillatelser og støtteordninger.